Tietosuojaseloste

Betoniteam Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Betoniteam Oy (y-tunnus 3230757-6)
Norolantie 7
40250 JYVÄSKYLÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Sari Mantere
sari.mantere@betoniteam.fi

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoistus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietojen ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

3. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri saattaa sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Yritykset, joissa henkilö on töissä
 • Henkilön toimenkuva yrityksessä
 • Yrityksen osoite
 • Yrityksen toimialue
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön puhelinnumero
 • Henkilön sosiaalisen median profiilin julkinen linkki

 

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

sari.mantere@betoniteam.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Sosiaalisen median julkisista kanavista asiakassuhteen syntyessä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaalta saatuja henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Betoniteam Oy:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Facebook
 • Google

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakkuuden loputtua tietoja säästetään pääsääntöisesti 3 vuotta. Säilytysaika voi olla myös lyhyempi, jos asiakas ilmaisee, että palvelu ei enää kiinnosta tai koske häntä.

Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi. Tarpeeton tieto poistetaan.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Betoniteam Oy:n työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tilitoimistolla on pääsy vain voimassa oleviin asiakkuuksiin, joihin on muodostunut laskutettavaa työtä.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme pilvipalveluista voi sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, siirronsaaja on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen.

10. Miten turvaamme tietosi

Tietojasi säilytetään pääosin sähköisessä muodossa palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Lähtökohtaisesti keräämämme ja käsittelemämme henkilötietoja luottamuksellisina. Henkilötietoja voidaan luovuttaa työntekijöille tai alihankkijoille, jos tähän on asiakkaalta saatu lupa ja työn tekeminen tämän vaatii. Vain työtehtävän kannalta tärkeä tieto luovutetaan, ei kaikkea asiakastietoa.

Pääsy henkilötietoihisi on rajattu ja suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin, sormenjälkitunnistein ja käyttöoikeuksin. Yrityksen toimitilat ovat aina lukittu.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Pääsääntöisesti emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietoja evästeiden käyttämisestä

Betoniteam  Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti.

Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustollamme aiemmin.

Jos haluat muokata tekemiäsi evästevalintoja, voit tehdä sen evästeasetusten kautta: Hallinnoi suostumusta

Tarkemmat tiedot sivulla evästekäytännöt